Tilvenning

Arbeidsgivere gir tre dager permisjon fra jobb i forbindelse med barnehagetilvenning. Dette er i utgangspunktet litt lite for at barnet skal bli trygt, - vi anbefaler derfor kortere dager i barnehagen den første tiden.

Vi anbefaler følgende de første dagene:

  • Dag 1: leke i barnehagen. Varighet: ca. 2 timer sammen med foreldre.
  • Dag 2: leke og spise i barnehagen. Varighet ca. 3 - 4 timer. Foreldre kan enten ta en rask tur ut av barnehagen, eller sette seg på barnehagens personalrom.
  • Dag 3: leke, spise og eventuelt sove i barnehagen. Varighet ca. 4-5 timer, foreldre prøver å gå, men holder seg i nærheten.
  • Fra dag 4 er det i utgangspunktet meningen at barnet skal være uten foreldrene i barnehagen. Dette er imidlertid hvis barnet er klar for det. Barnet bør uansett ikke hentes for sent denne dagen. 

I tilfeller der foreldrene har mulighet til lang tilvenning, og i tilfeller der barnet er tydelig utrygt, anbefaler vi å utvide tilvenningen ved å gjenta dag 2 eller 3 flere ganger. Det kan også være nyttig å prøve å gå ut av avdelingen om morgenen dag 4 og heller komme raskt tilbake og hente barnet, slik at barnet kun har noen få timer i barnehagen i starten. 

Det er viktig for oss at dere foreldre sier ifra underveis i denne perioden, og at vi har en god dialog. Dette for å skape en best mulig oppstart for både barna og dere foreldre/ foresatte. Pedagogisk leder vil også avtale en oppstartsamtale så snart som mulig.