Årskalender

August:

12, 15. og 16. 8: Planleggingsdager

September:

5. 9: Foreldrekaffe

21.9: Foreldremøte

Oktober:

24.10: Høstfest m/ foresatte

Uke 42 og 43: Foreldresamtaler Lillebror

November:

Uke 44 og 45: Foreldresamtaler Sokrates

16.11: Planleggingsdag

30.11: Julegrantenning m/ foresatte

Desember:

Teatertur for førskolegruppen

13.12: Lysfest m/ foresatte

21.12: Nissefest

Januar: 

Uke 2 - 5: Skikurs for førskolegruppen i Drøbak

Februar: 

6.2: Samenes dag

17.2: Karneval

Mars:

30.3: Påskekaffe m/ foresatte

Foreldresamtaler på Lillebror hvis ønskelig

April:

Skoleoverføringssamtaler foresatte/ bhg

Foreldresamtaler på Sokrates hvis ønskelig

Mai: 

17. mai feiring m/ foresatte

Juni:

14.6: Sommerfest m/ foresatte

19. og 20.6: Planleggingsdager