Årskalender

August:

14., 15. og 16.8: Planleggingsdager

September:

7. 9: Foreldrekaffe

27.9: Foreldremøte

Oktober:

25.10: Høstfest m/ foresatte

Uke 43 og 44: Foreldresamtaler Lillebror

November:

Uke 45 og 46: Foreldresamtaler Sokrates

11.11: Planleggingsdag

Julegrantenning m/ foresatte

Desember:

Teatertur for førskolegruppen

13.12: Lysfest m/ foresatte

20.12: Nissefest

Januar: 

Uke 3 - 7: Skikurs for førskolegruppen i Drøbak

Februar: 

6.2: Samenes dag

16.2: Karneval

Mars:

22.3: Påskekaffe m/ foresatte

Foreldresamtaler på Lillebror hvis ønskelig

April:

Skoleoverføringssamtaler foresatte/ bhg

Foreldresamtaler på Sokrates hvis ønskelig

Mai: 

10.5: Planleggingsdag

17. mai feiring m/ foresatte

Juni:

Sommerfest m/ foresatte

24.6: Planleggingsdag