Praktisk informasjon

Betaling for barnehageplass:

Barnehageplassen skal betales innen den 1. i mnd.  Ved for sen betaling påløper purregebyr. Satsene er som følgende: 100% plass: Kr 3000. Fra 1. august reduseres satsen til kr. 2000 i mnd. 

I tillegg tilkommer kost betaling på kr. 300.

Det gis søskenmoderasjon, nærmere bestemt 30% reduksjon for søsken nr. 1. Fra og med søsken nr. 2 er barnehage gratis. 

Ved for sen henting påløper et gebyr på kr. 500 per påbegynte halvtime. 


Bringing/ henting - barn som går alene til og fra barnehagen:

Vi ønsker primært at foreldrene bringer og henter barna. Dette gjelder både i forhold til barnas sikkerhet, og samarbeid/ utveksling av informasjon mellom hjem og barnehage. Dersom barnet skal gå alene, eller hentes av søsken/ andre, må dette enten avtales i hvert enkelt tilfelle, eller lages en fast avtale på som signeres av foresatte. Vi ønsker beskjed før kl. 08.30 dersom barna ikke kommer/ eller kommer senere enn kl. 09.30.


Bursdagsfeiring:

Vi feirer barnas fødselsdager med popcorn, ved å lage krone, henge ut flagg, synge og «skyte raketter». Barna får også trekke en liten gave fra «bursdagskurven». De barna som har fødselsdag i helgen feires selvfølgelig også, enten fredagen før eller mandagen etter.

Når det gjelder utdeling av bursdagsinvitasjoner til feiring hjemme, ser vi helst at dette ikke deles ut i hyllene i barnehagen. Det kan være ganske sårt å se på alle de andre som gleder seg over å ha fått invitasjon. Dersom hele barnegruppa inviteres, eller evt. hele aldersgruppen som barnet tilhører (f.eks. alle treåringene), kan dere imidlertid legge kortene i hyllene.


Dugnadsplikt:

Det er dugnadsplikt i barnehagen, dvs. at man må stille på en dugnad på høsten og en dugnad på våren. Vi setter opp to alternative helger både høst og vår. Dersom man ikke kan stille, er det mulig å avtale arbeid utenom de faste dugnadene.


Åpningstid og ferie:

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.45, dvs. at barna kan leveres fra kl. 7 om morgenen, og hentes og ute av barnehagen innen kl. 16.45 på ettermiddagen. Fra 2. april 24 reduseres åpningstiden til kl. 07.15 - kl. 16.30. Vi holder stengt julaften, romjulen og nyttårsaften. I påsken holder vi åpent mandag og tirsdag i påskeuken. Onsdag har vi stengt. Vi stenger også tre uker i juli måned. Disse sammenfaller med ukene SFO i Ås kommune holder stengt. 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. Herav skal 3 uker tas i perioden 15. juni til 15. august. For barn som slutter 1. august må 3 uker tas før denne datoen. Planleggingsdagene utgjør en ferieuke.


Forsikring:

Alle barna er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens område, på turer som foregår under barnehagens ledelse og på direkte vei til og fra barnehagen.


Medisiner i barnehagen:

Medisinering av barna skal som hovedregel foretas av foreldre. Dersom medisinering må skje i løpet av barnehagedagen, skal det fylles ut samtykke på MyKid. 


MyKid:

Vi bruker nettportalen MyKid i vår kommunikasjon med dere foreldre. Dere vil få tilgang til denne når barna starter opp i barnehagen. Her registreres det når barnet har fri/ er syk, oppmøte og henting, diverse tillatelser, osv. Dere har også mulighet til å motta bilder av barna, samt laste ned til eget bruk. Mer informasjon kommer når det nærmer seg oppstart.

Måltider:

Barna på Sokrates spiser frokost fra litt over 08.00, og etter hvert som de kommer frem til ca. 09.00. På Lillebror er det felles bespisning fra ca. 08.30 - 09.10. Dersom barna kommer senere enn 08.50, ønsker vi at de har spist hjemme. Frokosten består av medbrakte matpakker. Drikke serverer vi. 

Til lunsj har vi en kombinasjon av medbrakt mat hjemmefra og varm mat servert i barnehagen. Tirsdag og onsdag må matpakke til lunsj medbringes hjemmefra. Mandag, torsdag og fredag serverer vi lunsj.

På ettermiddagen får barna frukt. De kan  ha med en ekstra matpakke hjemmefra dersom de ønsker det.

Vogner og utstyr:

Det er ønskelig at barna sover i vogner ute. Vognene kan stå her i barnehagen, men på grunn av renhold, må de tas med hjem annen hver fredag. Det er også fint om dere rydder barnas hyller godt hver fredag, og sikrer at barna har tilstrekkelig med klær, og klær som er hensiktsmessig ut i fra årstid og vær/ vind. Gode tips for de ulike årstidene legges ut på MyKid.