Opptak

Opptak

Vi deltar i samordnet opptak for Ås barnehagene, og søknad om opptak foregår sentralt via Ås kommune:

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm

Våre opptakskriterier står i barnehagens driftsvedtekter, § 2.