Jul i Knerten barnehage

Da nærmer det seg desember og adventsperiode i Knerten barnehage. Dette er en spesiell tid i barnehagen, med glede og forventning rundt det som skal skje. Vi pynter til adventsperioden for å skape en god og stemningsfull førjulstid, og opplegg og aktiviteter vil være knyttet opp mot julen, (jf. barnehageloven § 1 formål): "Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene"

Vi markerer julen som en del av vår tradisjon og kulturarv. Helt konkret betyr dette at vi:

  • har adventssamling på hver avdeling med kalender, litteratur og sang.
  • har ulike aktiviteter knyttet opp mot julen, f.eks. juleverksted, baking, arrangementer, osv.
  • snakker om julen og ulike måter å markere den på. Vi "forkynner" ikke, men forteller barna om julen.
  • synger tradisjonelle julesanger.
  • leser litteratur knyttet opp mot julefeiringen.
  • setter frem en julekrybbe, og forteller om hva som skjedde selveste julekvelden.

Viktige datoer å merke seg

Tirsdag 30. november

Foreldrene arrangerer julegrantenning kl. 16.00 som en stemningsfull markering på adventperioden. Mer informasjon om arrangementet er sendt ut av de ansvarlige.

Fredag 9. desember

Høytidsmarkering i barnehagen og i kirken for barn født i 2017, 2018 og 2019.

Arrangementet i kirken starter kl. 10, så barna må gå fra barnehagen senest kl. 9.

Arrangementet i barnehagen starter kl. 9.30.

Høytidsmarkering i barnehagen:

  • Samling med sang og lesing av julefortellinger.
  • Støping av lys.
  • Julefilm.

Vi må ha en tilbakemelding på hvilket arrangement (kirkebesøk el. markering i barnehagen) dere ønsker at barna skal være med på innen 1. desember. 

Tirsdag 13. desember

Foreldre og søsken inviteres til lysfest ute i barnehagen kl. 08.00. Barna må komme ferdig påkledd til å kunne være ute, og de må ha spist frokost hjemme. Dersom de ønsker å ha en hvit skjorte over dressen og lys, må de gjerne det. Arrangementet starter med sang, deretter blir det servering av gløgg og lussekatter.

Tirsdag 20. desember

Førskolegruppen reiser på heldagstur til Oslo. De skal se forestillingen «Jul med Prøysen og snekker Andersen» på Trikkestallen, spise lunsj på Kaffistova og legge en liten ting under treet til Frelsesarmèen.

Onsdag 21. desember

Nissefest: Barna kommer (dersom de ønsker) ferdig utkledd som nisser til barnehagen. Festen starter etter frokost med fellessamling. Vi har ulike leker, synger, spiser grøt, - og kanskje får vi også besøk :-)!!

Fredag 23. desember er siste dag før juleferien. I romjulen er barnehagen stengt, og første dag etter ferien er mandag 2. januar.